Kategorija za kurseve iz predmeta informatika.

Pred Vama je 18 lekcija koje objašnjavaju osnovne koncepte programiranja u vizuelnom programskom jeziku Skreč (eng. Scratch).

Svaka od lekcija sadrži video-zapis, priručnik za učenike.

Kurs o programiranju robota.

Programiramo Mbot robote i učestvujemo u SPARKreators ligi.

Online nastava informatike za sve razrede