Ovim kursom se pokušava olakšati  učenicima spremanje gradiva iz matematike na jedan, za njih sasvim novi način.